DỊCH VỤ

Khoan cọc nhồi

Chúng tôi nhận thi công tất cả các hạng mục liên quan tới khảo sát địa chất, khoan cọc nhồi D300, D400, D500, D600, D700, D800, D1000, D1200 dân dụng & công…

Giám sát thi công xây dựng công trình

Theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. Kiểm tra các điều…

Khảo sát địa hình – địa chất

Mục đích khảo sát địa hình: - Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; - Đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần khảo sát trên cơ sở đó đề…

Hình ảnh thi công