Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Các trường hợp cần thực hiện công tác kiểm định chất lượng:

  1. Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng.
  2. Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng.
  3. Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng.
  4. Cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng.
  5. Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
  6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng:

Kiểm định chất lượng bê tông:

Kiểm định độ đồng nhất ( rỗng, rỗ) của bê tông.

Kiểm tra cốt thép:

– Kiểm tra số lượng ,đường kính và chiều dày lớp BT bảo vệ cốt thép: TCVN 9356 : 2012.

– Kiểm tra khả năng rỉ sét của cốt thép trong bê tông: TCVN 9346 : 2012.

– Thiết bị thực hiện: Elcometer THD 331

Xác định rộng và độ sâu vết nứt:

– Xác định độ rộng vết nứt.

– Xác định độ sâu vết nứt bê tông: TCVN 9357 : 2012.

– Thiết bị thực hiện: Máy siêu âm bề rộng vết nứt có độ phóng đại 100 lần, máy Tico.

Thử tại công trình:

– Tiêu chẩn áp dụng : TCVN 9344 : 2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

– Nguyên lý : Chất tải lên sàn và đo độ biến dạng của các cấu kiện với độ chính xác 0.01mm.

– Thiết bị thực hiện: Đồng hồ so, máy toàn đạc leica.

Xác định độ biến dạng của công trình:

– Các biến dạng thường gặp : Nghiêng, võng.

– Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu hiện hành ; tiểu chuẩn đánh giá độ nguy hiểm công trình TCVN 9381 : 2012

– Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc leica.

Xác định độ siết chặt của liên kết bu lông:

– Tiêu chuẩn áp dụng: theo chỉ tiêu kỹ thuật

– Thiết bị thực hiện: Cờ lê lực.

Gửi nội dung này đến

Khảo sát địa hình – địa chất

Mục đích khảo sát địa hình: - Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; - Đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần khảo sát trên cơ sở đó đề…